Měsíc: Červen 2019

Hodnocení dlouhodobé stability a dopadu remitencí a rozvojové pomoci na udržitelný hospodářský růst v rozvojových zemích

Společně s kolegy z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsme publikovali článek jehož hlavním cílem bylo (i) srovnat stabilitu finančních toků přicházejících do ekonomik rozvojových zemí prostřednictvím remitencí nebo oficiální rozvojové pomoci (ODA), a (ii) dopady remitencí a rozvojové pomoci na hospodářský růst těchto ekonomik. V našem příspěvku analyzujeme dlouhodobou stabilitu a dopad remitencí…
Read more

Ovlivňuje změna klimatu rozhodnutí obyvatel Malediv o migraci?

V rámci mezinárodního týmu s kolegy z University College London (UCL), Velká Británie; Univesity of Agder, Norsko; Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Německo; Virginia Commonwealth University, USA; a Masarykovy univerzity z Brna jsme publikovali článek ve velmi prestižním časopise Climatic Change. Text článku je založený na datech ze tří, na sobě nezávisle získaných…
Read more