Local perceptions of climate change impacts in St. Kitts (Caribbean Sea) and Malé, Maldives (Indian Ocean)

Local perceptions of climate change impacts in St. Kitts (Caribbean Sea) and Malé, Maldives (Indian Ocean)

Nedávno byl publikován náš článek v časopise Atmoshere (https://www.mdpi.com/2073-4433/9/12/459), který se zabývá výzkumem vnímání environmentálních změn ve dvou malých ostrovních rozvojových státech (Small Island Developing States – SIDS) – Svatý Kryštof v Karibském moři a Atolu Malé na Maledivách v Indickém oceánu. Ty zažívají dopady měnícího se klimatu, životního prostředí a vlastních společnosti. Tento výzkum je důležitý při volbě vhodných místních adaptačních opatření. Prostřednictvím těchto dvou případových studií vyhodnocujeme vnímání měnícího se společenského a přírodního prostředí. Naše výsledky naznačují, že v obou případových studiích místní komunity vnímají environmentální změny ve svém každodenním životě. Výsledky také naznačují, že vnímané dopady změny klimatu jsou pouze částí rovnice, neboť zde existují i další sociální a ekonomické dopady na měnící se ostrovní společnosti. I přes rozdílný geografický kontext obou ostrovů, tato studie odhaluje, že vnímané dopady změny klimatu a sociálních změn na místní úrovni poskytují cenné pohledy a úhly při formulování politik a akcí, které se zabývají nesčetnými sociálními a environmentálními změnami, které ovlivňují SIDS.

.

Napsat komentář