Archiv rubriky: TAČR

Evaluation of the Long-Term Stability and Impact of Remittances and Development Aid on Sustainable Economic Growth in Developing Countries

Together with colleagues from the Faculty of Economics and Administration of Masaryk University in Brno, we published an article whose main objective was to (i) compare the stability of financial flows to developing countries‘ economies through remittances or official development assistance (ODA); economics. In our paper, we analyse the long-term stability and impact of remittances…
Read more

Hodnocení dlouhodobé stability a dopadu remitencí a rozvojové pomoci na udržitelný hospodářský růst v rozvojových zemích

Společně s kolegy z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsme publikovali článek jehož hlavním cílem bylo (i) srovnat stabilitu finančních toků přicházejících do ekonomik rozvojových zemí prostřednictvím remitencí nebo oficiální rozvojové pomoci (ODA), a (ii) dopady remitencí a rozvojové pomoci na hospodářský růst těchto ekonomik. V našem příspěvku analyzujeme dlouhodobou stabilitu a dopad remitencí…
Read more

Does climate change influence people’s migration decisions in Maldives?

Within our international team of colleagues from University College London (UCL), UK; Univesity of Agder, Norway; Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Germany; Virginia Commonwealth University, USA; and Masaryk University in Brno we published the paper based on data from three independent field researches from various parts of the Maldives island state. This state…
Read more

Ovlivňuje změna klimatu rozhodnutí obyvatel Malediv o migraci?

V rámci mezinárodního týmu s kolegy z University College London (UCL), Velká Británie; Univesity of Agder, Norsko; Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Německo; Virginia Commonwealth University, USA; a Masarykovy univerzity z Brna jsme publikovali článek ve velmi prestižním časopise Climatic Change. Text článku je založený na datech ze tří, na sobě nezávisle získaných…
Read more

Máme za sebou první půlrok projektu!

Máme za sebou první půlrok projektu! Jak jsme uvedli v právě odevzdané průběžné zprávě, podařilo se úspěšně rozjet výzkumné aktivity, tak abychom se dopracovali ke kvalitním výstupům. Probíhala jednání s aplikačními garanty projektu MPSV – vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti, Ukrajinskou Iniciativou v ČR – předsedou, IOM Mezinárodní organizací pro migraci – paní ředitelkou, Konsorciem nevládních…
Read more