Máme za sebou první půlrok projektu!

Máme za sebou první půlrok projektu!

Máme za sebou první půlrok projektu! Jak jsme uvedli v právě odevzdané průběžné zprávě, podařilo se úspěšně rozjet výzkumné aktivity, tak abychom se dopracovali ke kvalitním výstupům. Probíhala jednání s aplikačními garanty projektu

  • MPSV – vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti,
  • Ukrajinskou Iniciativou v ČR – předsedou,
  • IOM Mezinárodní organizací pro migraci – paní ředitelkou,
  • Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty – paní ředitelkou,

tak aby byly výstupy efektivně využity pro jejich budoucí aplikaci v praxi.
Podobně probíhala jednání i s dalšími klíčovými subjekty, v jejichž gesci spadá migrační politika ČR – Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí. Mimo jiné výzkumný tým uskutečnil 35 výzkumných šetření na základě zpracovaného semi-strukturovaného dotazníku. Mezi respondenty byli odborníci ze státní správy, nevládních organizací pracujících s migranty, akademické sféry, cizineckých organizací a dalších relevantních subjektů.

Na základě všech těchto rozhovorů jsme sestavili seznam klíčových problémů se kterými se lidé přicházející za prací do ČR setkávají a navrhli první draft designu aplikace se kterým vás zanedlouho seznámíme.