Ovlivňuje změna klimatu rozhodnutí obyvatel Malediv o migraci?

Ovlivňuje změna klimatu rozhodnutí obyvatel Malediv o migraci?

V rámci mezinárodního týmu s kolegy z University College London (UCL), Velká Británie; Univesity of Agder, Norsko; Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Německo; Virginia Commonwealth University, USA; a Masarykovy univerzity z Brna jsme publikovali článek ve velmi prestižním časopise Climatic Change. Text článku je založený na datech ze tří, na sobě nezávisle získaných terénních výzkumů z různých částí ostrovního státu Maledivy. Tento stát se rozkládá v Indickém oceánu a patří mezi čtyři malé a nízko-ležící ostrovní země (další tři jsou v Pacifiku), kde nejvyšší přirozený bod nad mořem je ve výšce 2,4 metru! A podle některých scénářů publikovaných ve zprávách Mezivládního panelu pro změny klimatu (Intergovernmental Panel for Climate Change – IPCC), do konce tohoto století by měly být zaplavena zvyšující se hladinou oceánu většina obydlených oblastí. Nicméně ještě před tím však obyvatelé Malediv přijdou o zdroje pitné vody. V našich terénních šetřeních jsme se soustředili na získání informací o vnímání environmentálních změn u místní populace a jejich vlivu při rozhodování, zda migrovat či nikoli.

Vliv změny klimatu a jejího vnímání na rozhodnutí o migraci lidí dosáhl významného významu, zejména u lidí žijících na nízko položených ostrovech. Tento článek využívá Maledivy jako případovou studii pro zkoumání výzkumné otázky: „Jak změna klimatu ovlivňuje nebo neovlivňuje rozhodnutí o migraci lidí na Maledivách?“ Předchozí práce na témata vycházely z rozdílného diskurzu, především z pohledu měnícího se klimatu. Zatímco naše studie kombinuje perspektivy migrace, mobility a ostrovních studií v kombinaci s dopady změny klimatu.

Celkem bylo využito 113 rozhovorů z respondenty z osmi ostrovů napříč třemi atoly Malediv. Hlavní použitou metodou byly kvalitativní polo-strukturované rozhovory s použitím účelového výběru obyčejných lidí. Na rozdíl od názoru, že se obyvatelé Malediv připravují na útěk ze svých ostrovů jako „klimatičtí uprchlíci“, poskytli respondenti různorodé reakce. Respondenti zřídkakdy identifikovali potenciál budoucích dopadů změny klimatu jako důležitý faktor pro rozhodování, zda se vystěhovat z ostrovů či nikoli. Když respondenti uvažovali o migraci, bylo to především z pohledu vnitřní migrace za účelem lepší životní úrovně prostřednictvím zlepšení kvality či dostupnosti služeb, lepších životních podmínek a více pracovních příležitostí. Pokud by však v budoucnu mělo dojít k migraci z ostrovů v souvislosti s potenciálními dopady změny klimatu, pak by se respondenti teprve rozhodovali podle aktuální situace. Tento nízké vnímání změny klimatu na rozhodování Maledivanů o migraci dobře zapadá do studií ostrovních mobilit, z nichž by se odborný diskurz sociálních a ekonomických dopadů změny klimatu mohl poučit a přijmout další souvislosti.

Odkaz na článek

Napsat komentář