Category: Publikace

Strengths and Weaknesses of Canadian Express Entry System: Experts’ Perceptions

Fresh off-the-print, our analysis of the first four years of functioning of Express Entry, a new on‐line application management system to select skilled entrants for Canada’s key economic immigration programs leading to permanent residence – https://doi.org/10.1111/padr.12354  Abstract This article offers an analysis of the first four years of functioning of Express Entry, a new on‐line application management…
Read more

Strengths and Weaknesses of Canadian Express Entry System: Experts’ Perceptions

Fresh off-the-print, our analysis of the first four years of functioning of Express Entry, a new on‐line application management system to select skilled entrants for Canada’s key economic immigration programs leading to permanent residence – https://doi.org/10.1111/padr.12354  Abstract This article offers an analysis of the first four years of functioning of Express Entry, a new on‐line application management…
Read more

Local perceptions of climate change impacts in St. Kitts (Caribbean Sea) and Malé, Maldives (Indian Ocean)

We recently published our article in the Atmosphere (https://www.mdpi.com/2073-4433/9/12/459), which focuses on research into the perception of environmental change in two Small Island Developing States (SIDS) – St. Kitts in the Caribbean Sea and Malé Atoll, Maldives in the Indian Ocean. They are now experiencing local consequences of a changing climate, environment, and society. Nonetheless,…
Read more

Local perceptions of climate change impacts in St. Kitts (Caribbean Sea) and Malé, Maldives (Indian Ocean)

Nedávno byl publikován náš článek v časopise Atmoshere (https://www.mdpi.com/2073-4433/9/12/459), který se zabývá výzkumem vnímání environmentálních změn ve dvou malých ostrovních rozvojových státech (Small Island Developing States – SIDS) – Svatý Kryštof v Karibském moři a Atolu Malé na Maledivách v Indickém oceánu. Ty zažívají dopady měnícího se klimatu, životního prostředí a vlastních společnosti. Tento výzkum…
Read more

Evaluation of the Long-Term Stability and Impact of Remittances and Development Aid on Sustainable Economic Growth in Developing Countries

Together with colleagues from the Faculty of Economics and Administration of Masaryk University in Brno, we published an article whose main objective was to (i) compare the stability of financial flows to developing countries’ economies through remittances or official development assistance (ODA); economics. In our paper, we analyse the long-term stability and impact of remittances…
Read more

Hodnocení dlouhodobé stability a dopadu remitencí a rozvojové pomoci na udržitelný hospodářský růst v rozvojových zemích

Společně s kolegy z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsme publikovali článek jehož hlavním cílem bylo (i) srovnat stabilitu finančních toků přicházejících do ekonomik rozvojových zemí prostřednictvím remitencí nebo oficiální rozvojové pomoci (ODA), a (ii) dopady remitencí a rozvojové pomoci na hospodářský růst těchto ekonomik. V našem příspěvku analyzujeme dlouhodobou stabilitu a dopad remitencí…
Read more

Does climate change influence people’s migration decisions in Maldives?

Within our international team of colleagues from University College London (UCL), UK; Univesity of Agder, Norway; Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Germany; Virginia Commonwealth University, USA; and Masaryk University in Brno we published the paper based on data from three independent field researches from various parts of the Maldives island state. This state…
Read more

Ovlivňuje změna klimatu rozhodnutí obyvatel Malediv o migraci?

V rámci mezinárodního týmu s kolegy z University College London (UCL), Velká Británie; Univesity of Agder, Norsko; Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Německo; Virginia Commonwealth University, USA; a Masarykovy univerzity z Brna jsme publikovali článek ve velmi prestižním časopise Climatic Change. Text článku je založený na datech ze tří, na sobě nezávisle získaných…
Read more